പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചോറ് ഉരുട്ടി നിലത്തെറിയുമ്പോൾ പൊട്ടുന്ന എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ

എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ.. കാണുക.. ഷെയർ ചെയ്യുക.. ഒരുപാടുപേർക്ക് പ്രയോജനകരമാകും..

ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചോറ് ഉരുട്ടി നിലത്തെറിയുമ്പോൾ പൊട്ടുന്ന എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നു.. എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അരി ? എന്തുകൊണ്ട് ചോറ് ഉരുളകൾ റബ്ബർ പന്ത് പോലെ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ? കാണുക .. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അരിയ്ക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യം

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.