Browsing Tag

new writers

പുതുമുഖ എഴുത്തുകാർ അറിയാൻ

ആകാരഭംഗിയല്ല, അതുപോലെ എണ്ണത്തിലും അല്ല മറിച്ചു ഉള്ളിലെ ഉള്ളടക്കത്തിലെ കാമ്പും കഴമ്പും ആണു പ്രധാനം എന്ന സത്യം വീണ്ടും ഓർക്കുക