Browsing Tag

Jijo

ലേഖനം: തുറന്ന പാണ്ടികശാലകൾ | ജിജോ തോമസ്

തുറന്ന പാണ്ടികശാലകൾ ഉല്പത്തി 41:56,57. യോസേഫ് പാണ്ടികശാലകൾ ഒക്കെയും തുറന്നു... സകലദേശക്കാരും ധാന്യം കൊള്ളുവാൻ യോസേഫിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു... മണിക്കൂറുകൾക്കു മുൻപ് മറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച / വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സന്തോഷം പറഞ്ഞു വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത…