Browsing Tag

Dr Anju Joseph

പറയാതെ വയ്യ:വെട്ടേറ്റും ആളിക്കത്തിയും ഒടുങ്ങാനുള്ള ജന്മങ്ങളായി ഇനിയും മാറണോ” | ഡോ. അനുജ ജോസഫ്

ഹായ്, കൂയ്,സുഖമാണോ? തണുപ്പുണ്ടോ, ചൂടുണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾക്കും, കാമമെന്ന വെറിക്കൂത്തിനു പ്രണയമെന്നും പേർ വിളിച്ചു വരുന്ന ചെന്നായ്കൾക്കും തല വയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുവാൻ സഹോദരിമാരെ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ.…