Browsing Tag

തപ്തനിശ്വാസം

കവിത: തപ്തനിശ്വാസം

കാലിൽ ചങ്ങലകൾ ...കഴുത്തിൽ ബന്ധനങ്ങൾ ..നാലുപാടും ചുവരുകൾ ..അതിനു ചുറ്റും മതിലുകൾ..ഇടനെഞ്ചു പൊട്ടുന്നു ഗദ്ഗദം തിങ്ങുന്നു ...ചുടുമിഴിനീർക്കണം  കുടുകുടാ ഒഴുകുന്നു .. ആയിരം അലയാഴി ഉള്ളിലിരമ്പുന്നു ... മൽപ്രിയനേ .... നിന്നെ എന്ന് ഞാൻ…