സി ഇ എം ഗുജറാത്ത് സെന്റർ വെബിനാർ ‘ക്രോസ്സ്‌റോഡ്‌സ്’ ഇന്ന്

ഗുജറാത്ത്: ക്രിസ്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് (സി ഇ എം) ഗുജറാത്ത് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 7 മുതൽ 9.30 വരെ സൂമിലൂടെ വെബിനാർ നടക്കും. 'ക്രോസ്സ്‌റോഡ്‌സ്' എന്നതാണ് ചിന്താവിഷയം. ശാരോൻ ഗുജറാത്ത് സെന്റർ മിനിസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ ബെന്നി…

പി. സി. ഐ. കോട്ടയം ജില്ലക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

കോട്ടയം : പെന്തകോസ്തൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (പി. സി. ഐ) കോട്ടയം ജില്ല പുതിയ ഭാരവാഹികളെ പി. സി. ഐ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ ജോസ് അതുല്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ആണ് നിയമനം.നിലവിൽ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയിരുന്ന പാസ്റ്റർ പി എ ജെയിംസ് കേരള സംസ്ഥാന…

സി ഇ എം ഗുജറാത്ത് സെന്റർ വെബിനാർ ‘ക്രോസ്സ്‌റോഡ്‌സ്’ സെപ്റ്റംബർ10ന്

ഗുജറാത്ത്: ക്രിസ്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് (സി ഇ എം) ഗുജറാത്ത് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 10 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7 മുതൽ 9.30 വരെ സൂമിലൂടെ വെബിനാർ നടക്കുന്നതാണ്. 'ക്രോസ്സ്‌റോഡ്‌സ്' എന്നതാണ് ചിന്താവിഷയം. സിസ്റ്റർ ഗിരിജ സാം…