ആൻറണി പി ജെ (85) നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

ചങ്ങനാശ്ശേരി: പെരുന്ന ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അംഗവും , സഭയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകനും, കൃഷിവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആയിരുന്ന ആൻറണി പി ജെ (85) വയസ്സ് നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം പിന്നീട്.

post watermark60x60

-ADVERTISEMENT-

You might also like