ശോശാമ്മ വിൽസൺ നിത്യതയിൽ

പാണ്ടനാട്: കീഴ്‌വന്മഴി പുള്ളിയിൽ തെക്കേതിൽ, വിൻസി വില്ലയിൽ പരേതനായ വിൽസൺ പി. എ. യുടെ സഹധർമ്മണി ശോശാമ്മ വിൽസൺ (കൊച്ചുമോൾ – 60) നിര്യാതയായി.
സംസ്കാരം പിന്നീട്.
മക്കൾ: വിൻസി മറിയം വിൽസൺ, ജിൻസി വിൽസൺ, പ്രിൻസി വിൽസൺ.
മരുമകൻ: ജോബിൻ സി. വർഗ്ഗീസ്.

-ADVERTISEMENT-

You might also like