ഈശോ എബ്രഹാം നിര്യാതനായി

കുഴിക്കാല : നെല്ലിമല, കാരംവേലിൽ ,മാവുനിൽക്കുന്നതിൽ ഈശോ എബ്രഹാം (അച്ചൻകുഞ്ഞ്-65 ) ഇന്ന് (27 /09/ 2020 )നിര്യാതനായി. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ പിന്നീട്.

-ADVERTISEMENT-

You might also like