ബ്ലെസ്സി സാം നിത്യതയിൽ

അടൂർ: ആനന്ദപ്പള്ളി കോളഞ്ഞികൊമ്പിൽ സാം ജോർജിന്റെ ഭാര്യ ബ്ലെസി സാം (37) മസ്കറ്റിൽ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. വെണ്ണിക്കുളം ഇരുമ്പുകുഴി കുമ്പളോലി കുടുംബാംഗമാണ്. മക്കൾ: കെസിയ സാം, കെവിൻ സാം.

-ADVERTISEMENT-

You might also like