അന്നമ്മ മാത്യു (കുഞ്ഞന്നാമ്മ 94 ) നിത്യതയിൽ

കോഴഞ്ചേരി: തെക്കേമല, ചെന്നിറങ്ങിൽ പരേതനായ കുഞ്ഞൂട്ടിയുടെ ഭാര്യ അന്നമ്മ മാത്യു (കുഞ്ഞന്നാമ്മ 94 )നിര്യാതയായി. പരേത പൊൻവേലിൽ കുടുംബാംഗമാണ്. ശവസംസ്‌കാര ശുശ്രൂഷകൾ പിന്നീട്.

-ADVERTISEMENT-

You might also like