പാസ്റ്റർ ഇ. പി. പോത്തൻ തോട്ടുങ്കൽ (101) നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

ആലുവ: പാസ്റ്റർ ഇ. പി. പോത്തൻ (101) നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതിക ശരീരം 22-01-2020 ബുധൻ രാവിലെ 15-ആം മൈലിലുള്ള ടി. പി. ജോർജിന്റെ (ലോഗോസ് കുഞ്ഞുമോൻ) വസതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു രാവിലെ 8.00 മണിക്ക് ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിച്ച് 11ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും തുടർന്ന് ആലുവ അശോകപുരത്തുള്ള ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൽ പൊതുദർശനത്തിനു വച്ചശേഷം സംസ്കാരം നാലിന് അശോകപുരത്തുള്ള ശാരോൻ സെമിത്തേരിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

post watermark60x60

-ADVERTISEMENT-

You might also like