വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

കത്തോലിക്കയിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന യുവാവ്, ഉയരം183cm, 36 വയസ്സ്, Bsc electronics. AG സഭാംഗം, പത്തനംതിട്ട ടൗണിൽ സ്വന്തമായി ബേക്കറി നടത്തുന്നു. നടക്കുവാൻ ബിദ്ധിമുട്ടു ഉണ്ട്. നിർധനരായ കുട്ടികൾക്ക് മുൻഗണന.

Download Our Android App | iOS App

ബന്ധപ്പെടുക : 9995022547

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...